งานแสดงนานาชาติอันดับ 1 อุปกรณ์เครื่องใช้ อาหาร
และเครื่องดื่ม สำหรับ โรงแรมและธุรกิจด้านบริการ

งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ โรงแรมและธุรกิจอาหาร ปีที่ 11 หรืองาน TRAFS 2017 ได้การยอมรับจากผู้ประกอบการด้านโรงแรมและ Food service ว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับให้ผู้นำเข้า/ผู้แทน จำหน่าย สินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร Fine Dining
ร้านกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีม และธุรกิจอาหารค้าปลีกทั้งที่มีและไม่มีเครือข่ายสาขา
พบปะ/ สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเดิม สร้างการรู้จักให้กับลูกค้าใหม่ และสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ

งาน TRAFS 2017 เป็นศูนย์รวมสินค้าทุกประเภททั้งอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจ Food service ทั้งระบบ อีกทั้งเป็นเวทีสำคัญในการขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนอีกด้วย

PRODUCT HIGHLIGHTS

COCO BINGS INTERNATIONAL CO.,LTD.
E.G.O. Multitask Co.,Ltd.
Ebisu Foods Co., Ltd.
ECHO GOOD FOOD INTERNATIONAL CO.,LTD
Fukushima International (Thailand) Co.,Ltd.
Gikit Co.,Ltd.
Golden Nine Co., Ltd
K2 Company Limited
KITCHEN CLASS(1993) CO.,LTD.
Kiwi and Kom-Kom Products Co., Ltd
Laz Step Co.,Ltd.
MMP Corporation Ltd.
Na-Arun
Partech Development (Thailand) Co., Ltd
Qualitat ( Thailand ) Co., Ltd.
Rangsit Professional Appliance Service Co.,Ltd.
S&S Multiproducts Co.,Ltd.
Sahamingchaisiri Ltd., Part.
Srifa Frozen Food Co.,Ltd
Srifa GO YO
Stk Kitchenware
Sunfood International Co., Ltd.
T.A.C. Consumer Company Limited (Public)