เกี่ยวกับเรา

บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จํากัด เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งมีงานแสดงที่มีชื่อเสียง 9 งานทั้งงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆและสำหรับผู้บริโภคทั่วไป บริษัทได้เรึ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2542 และประสบความสำเร็จ ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับอย่างดี จากบริษัทชั้นนำหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมต่างๆในไทยและต่างประเทศอีกด้วย


บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและมีพนักงานที่มีศักยภาพสูงเกือบ 30 คนที่มีความชำนาญในการจัดงานแสดงสินค้า การนำเสนอความคิดสร้างสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมแสดงงานและผู้เข้าชมงาน


ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงพัฒนาและสร้างสรรค์งานแสดงต่างๆ ให้เป็นเวทีสำคัญในโอกาสทางการค้า และการตลาด เพื่อประโยชน์สูงสุด ทั้งสำหรับผู้แสดงงานและผู้เข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ใช้สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ผ่านสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย / ผู้ซื้อจากทั่วโลก