ตารางกิจกรรม

Date Time Activities Location
11 July 09.00 -18.00 Thailand National Siphonist Championship 2019 เป็นการแข่งขันกาแฟแบบชงไซฟ่อน Coffee Zone
10.00 - 17.30 Chef Competition : Thailand Best “Knock Out”
Thai Chinese Culinary Professional & Junior
Cooking Area
10.00 - 16.00 Salary and Benefit Survey 2019 MR 213 ชั้น 2
12 July 09.00 -18.00 Thailand National Siphonist Championship 2019 เป็นการแข่งขันกาแฟแบบชงไซฟ่อน Coffee Zone
10.00 - 17.30 Chef Competition : Thailand Best “Knock Out”
Thai Chinese Culinary Professional & Junior
Cooking Area
13.00 - 13.45 Product Review & Network by Siam Dragon
(Asia Pacific) Co.,Ltd.
TRAFS & TASTE EN 102
14.00 - 14.45 "Baijiu - Chinese Spirit" The World No. 1 Distrilled Liquor
- What is "Baijiu" / Famous
"Baijiu : Moutai & Fenjiu" by Khun Piyapong Karnchanatanon, Chief Executive Officer, Siam Dragon (Asia Pacific) Co.,Ltd
15.00 - 16.00 Tasting Baijiu by Siam Dragon (Asia Pacific) Co.,Ltd
16.00 - 16.45 Product Review & Network by Siam Dragon
(Asia Pacific) Co.,Ltd.
17.00 - 17.45 Networking Session by Siam Dragon
(Asia Pacific) Co.,Ltd
13 July 09.00 -18.00 Thailand National Siphonist Championship 2019 เป็นการแข่งขันกาแฟแบบชงไซฟ่อน Coffee Zone
09.00 -18.00 Thailand HR Champion ll MR 211-212 ชั้น 2
10.00 - 17.30 Chef Competition : Thailand Best “Knock Out”
Thai Chinese Culinary Professional & Junior
Cooking Area
14 July 09.00 -18.00 Thailand National Siphonist Championship 2019 เป็นการแข่งขันกาแฟแบบชงไซฟ่อน Coffee Zone
10.00 - 17.30 Chef Competition : Thailand Best “Knock Out”
Thai Chinese Culinary Professional & Junior
Cooking Area
18.00 - 18.30 Prize Award Ceremony Main Stage

Contact Information