รายละเอียดพื้นที่แสดง/สนใจจองพื้นที่

รายละเอียดของบริษัท (ช่องที่มีเครื่องหมาย* ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบ)
นาย นางสาว นาง อื่นๆ
รายละเอียด แบบ ราคาต่อ US$ จำนวนที่ต้องการ
Space only
(min. of 18 sq.m. is required)
(Price per sq.m.)
380
Standard Booth
(min. of 9 sq.m. is required)
Booth included;
- 2 x Tube 10w. LED
- 1 x 5amp. 220v. socket
- 1 x Table
- 2 x Chairs
- 1 x Trash bin
- Carpet
- Facsia board
- Panels
410
Premium Booth
(min. of 9 sq.m. is required)
Booth included;
- 2 x Tube 10w. LED
- 1 x 5amp. 220v. socket
- 1 x Table
- 2 x Chairs
- 1 x Trash bin
- Carpet
- Facsia board
- Panels
- 2 x Wall shelf
- Country’s flag
- One Cabinet
430
Hostess Services ( for 4 days )   500  
Advertisement
(Inside page of Show Catalogue)
  1,000  
Advertisement
(Inside cover pages-subject to availability)
  1,400  
Showcase Information For more information please contact organizer.