รายชื่อผู้ร่วมแสดง

Name Type Logo
1 Agugiaro e Figna Food ingredients
2 Amber Bake Co., Ltd. Hotel Food Equipment and Supplies
3 Arco Stainless (Thailand) Co.,Ltd Hotel Food Equipment and Supplies
4 ARREDO INOX SRL Hotel Food Equipment and Supplies
5 AZIENDA AGRICOLA LA FIAMMENGA Wine / Beer / Liquor / Sprit
6 Bangkok Ranch Public Company Limited Meat and Poultry and Seafoods
7 Bansuantarnnamtip Co., Ltd. (Waterhouse) Other
8 BITWISE (THAILAND) CO., LTD. Other
9 Cacao Rich Coffee, Bakery and Ice-cream Equipment
10 CANTINE LE GROTTE Wine / Beer / Liquor / Sprit
11 Cathay Coffee, Bakery and Ice-cream Equipment
12 COCO BINGS INTERNATIONAL CO.,LTD. Chilling and Freezing Equipment
13 CoffeeWORKS Limited Coffee, Bakery and Ice-cream Equipment
14 Coffman International. Co., Ltd. Coffee, Bakery and Ice-cream Equipment
15 Columbus Cleaning Equipment and Supplies
16 Comac Cleaning Equipment and Supplies
17 Continental Cleaning Equipment and Supplies
18 Core Kaffee Co.,Ltd. Coffee, Bakery and Ice-cream Equipment
19 CPF Food Research & Development Center Co., Ltd. Other
20 D Grass Other