รายชื่อผู้ร่วมแสดง

Name Type Logo
1 A.Pinetable Tableware/Kitchen utensils
2 Afternoon International Co.,Ltd. Chilling and Freezing Equipment
3 April3 Co.,Ltd. Fine and Ready-to-Eat Food
4 Arco Stainless (Thailand) Co.,Ltd Hotel Food Equipment and Supplies
5 Bangkok Ranch Public Company Limited Meat and Poultry and Seafoods
6 Bansuantarnnamtip Co., Ltd. (Waterhouse) Other
7 Beebox Printing Co.,Ltd Food Packaging
8 CSPC Plastech Industrial Co., Ltd. Tableware/Kitchen utensils
9 Dalee Meat and Poultry and Seafoods
10 De Longhi Coffee, Bakery and Ice-cream Equipment
11 Ding Fong Food Co.,Ltd. Other
12 Express Plaspack(Thailand) Co,Ltd. Food Packaging
13 FUKUSHIMA GALILEI (THAILAND) CO., LTD. Chilling and Freezing Equipment
14 GAGGIA Milano Coffee, Bakery and Ice-cream Equipment
15 Gikit Company Limited Food Packaging
16 Happy Cup Co.,Ltd. Coffee, Bakery and Ice-cream Equipment
17 Heritage Snacks And Foods Co.,Ltd. Fine and Ready-to-Eat Food
18 Hicon New World Co., Ltd. Chilling and Freezing Equipment
19 Hobart Hotel Food Equipment and Supplies
20 Hoshizaki Thailand Hotel Food Equipment and Supplies