แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

บริษัทฯวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางผ่านทั้งสื่อ Offline และสื่อOnline ชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อให้มาพบท่าน

แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย

 • ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทีวี
 • นิตยสารและหนังสือพิมพ์รายวันชั้นนำ
 • สปอตวิทยุในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 • เว็บไซต์และเว็บลิงค์กับพันธมิตรต่างๆ
 • ส่ง Buyer’s Guide ไปถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 80,000 รายชื่อ
 • E-Newsletters
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (PRESS RELEASES) ความคืบหน้าของการจัดงานอย่างต่อเนื่อง

แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

 • ลงโฆษณาในนิตยสารชั้นนำ
 • E-Brochures
 • เว็บไซต์และเว็บลิงค์กับพันธมิตรต่างๆ
 • E-Newsletters
 • ส่ง Buyer’s Guide ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย