Business Matching

Company Name Back to list
Gikit Company Limited
เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แนวใหม่ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้านานาชนิด บรรจุภัณฑ์ของเราช่วยถนอนอาหาร อีกทั้งยังรักษาคุณภาพและอายุของสินค้าได้เป็นอย่างดี เรามุ่งเน้นคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบสวยงาม ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของท่านมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และได้รับการยอมรับในระดับสากล เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านเทคนิค รูปแบบ และวิธีการใช้งานของบรรจุภัณฑ์กับสินค้าของท่านอย่างครบวงจรและบริการด้วยความเป็นกันเอง เว็บไซต์ www.gikit-pack.com
Website http://www.gikit-pack.com/?cid=2076320
For further information, please use the following form