11-14 กรกฎาคม 2562

10.00-19.00 น.ฮอลล์ 102, ไบเทค, กรุงเทพฯ
Co-Located with

งานแสดงนานาชาติอันดับ 1 อุปกรณ์เครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับโรงแรมและ ธุรกิจอาหาร

งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ โรงแรมและธุรกิจอาหาร ปีที่ 13 หรืองาน TRAFS 2019 ได้การยอมรับจากผู้ประกอบการด้านโรงแรมและ Food service ว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับ
ให้ผู้นำเข้า/ผู้แทน จำหน่าย สินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจโรงแรม
รีสอร์ท ร้านอาหาร Fine Dining ร้านกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีม และธุรกิจอาหารค้าปลีกทั้งที่มี
และไม่มีเครือข่ายสาขา พบปะ/ สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเดิม สร้างการรู้จักให้กับลูกค้าใหม่
และสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ

งาน TRAFS 2019 เป็นศูนย์รวมสินค้าทุกประเภททั้งอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจ Food service ทั้งระบบ อีกทั้งเป็นเวทีสำคัญในการขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศ CLMV
อีกด้วย

นอกจากเป็นเวทีสำคัญในการขยายธุรกิจแล้ว TRAFS 2019 ยังมีกิจกรรมการมากมายเพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ แข่งขันบาริสต้าระดับโลก การแข่งขันบาเทนเดอร์ การแข่งขันเชฟ Workshop ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมาย

FLASHBACK TRAFS 2018

Photos from TRAFS 2018
NEWS & UPDATE
28 MAR 2018
E-Letter # EX5 : We connect you with right buyers...grab your opportunity NOW!
SUBSCRIBE E-NEWSLETTER
Enter your information
TRAFS ON FACEBOOK