12-15 กรกฎาคม 2561

Hall 102-103,BITEC, BANGKOK
Co-Located with

งานแสดงนานาชาติอันดับ 1 อุปกรณ์เครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับโรงแรมและ ธุรกิจอาหาร

งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ โรงแรมและธุรกิจอาหาร ปีที่ 12
หรืองาน TRAFS 2018 ได้การยอมรับจากผู้ประกอบการด้านโรงแรมและ Food service ว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับให้ผู้นำเข้า/ผู้แทน จำหน่าย สินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร Fine Dining ร้านกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีม และธุรกิจอาหารค้าปลีกทั้งที่มีและไม่มีเครือข่ายสาขา พบปะ/ สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเดิม สร้างการรู้จักให้กับลูกค้าใหม่ และสร้างพันธมิตร
ทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจ การสัมมนาให้ความรู้สำหรับคนโรงแรม
การแข่งขันทำอาหารและเบเกอรี่ Workshop สอนทำอาหารเพื่อดึงกลุ่มเป้าหมาย

งาน TRAFS 2018 เป็นศูนย์รวมสินค้าทุกประเภททั้งอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจ Food service ทั้งระบบ อีกทั้งเป็นเวทีสำคัญในการขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน
อีกด้วย

FLASHBACK TRAFS 2017

Photos from TRAFS 2017
NEWS & UPDATE
28 MAR 2018
E-Letter # EX5 : We connect you with right buyers...grab your opportunity NOW!
SUBSCRIBE E-NEWSLETTER
Enter your information
TRAFS ON FACEBOOK

OUR EXHIBITORS