งานแสดงนานาชาติอันดับ 1 อุปกรณ์เครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ โรงแรมและธุรกิจด้านบริการ

งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ โรงแรมและธุรกิจอาหาร ปีที่ 11 หรืองาน TRAFS 2017 ได้การยอมรับจากผู้ประกอบการด้านโรงแรมและ Food service ว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับให้ผู้นำเข้า/ผู้แทน จำหน่าย สินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร Fine Dining ร้านกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีม และธุรกิจอาหารค้าปลีกทั้งที่มีและไม่มีเครือข่ายสาขา พบปะ/ สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเดิม สร้างการรู้จักให้กับลูกค้าใหม่ และสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ

งาน TRAFS 2017 เป็นศูนย์รวมสินค้าทุกประเภททั้งอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจ Food service ทั้งระบบ อีกทั้งเป็นเวทีสำคัญในการขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนอีกด้วย

PRODUCT HIGHLIGHTS

”PACKWAY” Carton Tape Sealing and Strapping machine
”NAOMOTO” Super Heated Steam Oven
“AIHO” Cabinet type Rice Cooker
“HISAKA” Sterilizer
UNGER OPTICLOC™
Gaggia Deco D Evo
Black Diagonale
Bluekoff Co., Ltd.
Smoked Duck Breast Makro
Multi Dora
BP Multi-Slicer
Meat Slicer
Baking Paper
Soft ice cream machine
HOTEL SLIPPER & HOTEL AMENITIES
Absorption refrigerator
Bansuantarnnamtip Co., Ltd.
Viza Soda Stream (วีซ่า โซดา สตรีม)
Nuts Butter Grinder
GER-MA-WAY
Bob’s Red Mill Products
Shimono (Thailand) Co.,Ltd.
Combination Design
Peaberry Ltd.
BRUTE Round Container
กล่องเค้ก รุ่น Premium
Fecund Enterprise Company Limited
Taylor Preston Prime Steer Beef / Lamb
เสื้อกุ๊กแขนยาว สีดำ/สีขาว
2 Door Under-counter Chiller/Freezer (ARCO BRAND)
Fruizcoop
Thai Wata Co.,Ltd.
Gikit Co.,Ltd.
COCO BINGS
T.A.C. Consumer Company Limited (Public)
Induction Deep Fryer
De Longhi
Srifa Frozen Food Co.,Ltd,
Srifa Frozen Food Co.,Ltd
S&S Multiproducts Co.,Ltd.
Laz Step Co.,Ltd.
Eunice Paper Cup
Fukushima International (Thailand) Co.,Ltd.
shabu shabu paste for hot pot soup
ECHO GOOD FOOD INTERNATIONAL CO.,LTD
Penkhun Co.,Ltd.
ที่นอน
Sunfood International Co., Ltd.
Stainless Steel Fabrication & Refrigerator /
Patana Intercool Co.,Ltd
KITCHENAID STAND MIXER
Thiptanaporn Co.,Ltd.
Victoria Arduino VA358 White Eagle
Reangwa Standard Industry Co., Ltd.
Electric Grill Double
Bangkok Ranch Public Company Limited