Master Classes

Date Time Programs Picture By Join
12 July 11.00 - 12.30 อกเป็ดรมควันย่างราดซอสเกรวี่เป็ด เชฟเอก ชาตตระกูล และ เชฟวัฒนศักดิ์ ช่างเก็บ Join Activities
12 July 13.30 - 14.30 Purple Potato Ball with Vanilla Cream Filling เชฟนัทและเชฟพลอย Join Activities
13 July 11.00 - 12.30 สตูว์น่องเป็ดและกระหล่ำปลีม่วงตุ๋น เชฟเอก ชาตตระกูล และ เชฟวัฒนศักดิ์ ช่างเก็บ Join Activities
13 July 13.30 - 14.30 Leopard Pattern Bread เชฟนัทและเชฟพลอย Join Activities
14 July 11.00 - 12.30 เป็ดร่อนซอสพริกสามรสสมุนไพรกรอบ เชฟเอก ชาตตระกูล และ เชฟวัฒนศักดิ์ ช่างเก็บ Join Activities
14 July 13.30 - 14.30 Vanilla Eskimo เชฟนัทและเชฟพลอย Join Activities
15 July 11.00 - 12.30 บะหมี่ราดหน้าเป็ดน้ำพริกเผา เชฟเอก ชาตตระกูล และ เชฟวัฒนศักดิ์ ช่างเก็บ Join Activities
15 July 13.30 - 14.30 Vanilla Soft with Tulie Cone, Extra Fortune Cookie เชฟนัทและเชฟพลอย Join Activities

Contact Information