ใครควรเข้าชมงาน

เราเป็นผู้นำการแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจด้าน hospitality service คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน
กว่า 20,000+ คนจากกว่า 40ประเทศ มาจากหลากหลายธุรกิจ ประกอบด้วย
  • Hotels/ Resorts/ Serviced Apartments/ Condominiums
  • Fine dining/ Restaurants/ Fast Food Chains
  • Coffee, Bakery and Ice Cream outlets
  • Bars/ Entertainment outlets
  • Catering/ Food Centers
  • Hospitals/ Boarding Schools
  • Cleaning/Laundry service providers
  • Trade Associations/ Government Agencies